IN 5 STAPPEN JE INTERNE COMMUNICATIE VERBETEREN

Interne communicatie is voor je bedrijf minstens zo belangrijk als externe communicatie. Hoe communicatie binnen je bedrijf eruitziet, heeft namelijk invloed op hoe je medewerkers communiceren met je klant.

Wil je je interne communicatie verbeteren? We geven je vijf stappen mee om de communicatie binnen je bedrijf op een doeltreffende manier onder handen te nemen. Ook lichten we Narrowcasting toe als een effectief middel om je interne communicatie naar een hoger plan te tillen.

Wat is interne communicatie en waarom is deze belangrijk?

Hebben we het over interne communicatie, dan bedoelen we daarmee alle communicatie binnen een bedrijf. Het gaat dan om de communicatie die niet bedoeld is voor derden: de term duidt enkel de communicatie tussen medewerkers binnen het bedrijf aan.

Een bedrijf kan niet zonder gestroomlijnde en duidelijke interne communicatie. Hapert de interne communicatie, dan kan dat verregaande consequenties hebben voor een bedrijf, zowel extern (naar klanten toe) als intern, op de werkvloer.

  • Slechte interne communicatie heeft zijn weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten:

Allereerst is interne communicatie belangrijk omdat het ervoor zorgt dat alle werknemers van de organisatie weten hoe zij het bedrijf waar zij werken moeten representeren. Zij moeten bekend zijn met het hoe en waarom van het bedrijf om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

  • Goede interne communicatie zorgt voor onderlinge betrokkenheid:

Verder zorgt duidelijke interne communicatie intern voor cohesie binnen het bedrijf. Medewerkers voelen zich deel van het bedrijf als zij betrokken worden bij het reilen en zeilen van dat bedrijf. Zij staan samen voor één gezamenlijk doel en weten welke rol zij vervullen binnen het geheel van de activiteiten van het bedrijf.

  • Zo zorgt goede interne communicatie indirect ook voor een goede klantervaring:

Medewerkers die op de hoogte worden gehouden en zelf hun stem mogen laten horen, voelen zich hechter met het bedrijf verbonden en weten dat hun inspanningen gewaardeerd worden. Dat heeft weer een positieve uitwerking op hoe zij naar buiten treden.

Interne communicatie verbeteren: de 5 stappen

Hoe is het gesteld met de interne communicatie binnen jouw bedrijf? Met deze 5 stappen maak je van je interne communicatie verbeteren een overzichtelijk, allesomvattend proces.

Stap 1: Inventariseer de huidige communicatie binnen het bedrijf

Je interne communicatie verbeteren begint met een evaluatie: wat is er nu? Welke (officiële en inofficiële) interne communicatiestromen lopen er? Maak een overzicht van hoe interne communicatie op dit moment vorm krijgt. Welke communicatiekanalen worden gebruikt? Zijn er vaste communicatiemomenten en vaste communicatiekanalen voor specifieke boodschappen? Zijn er zaken of boodschappen die regelmatig tussen wal en schip vallen?

Door een overzicht te maken van de huidige stand van zaken, krijgt je interne communicatie verbeteren een systematische aanpak.

Stap 2: Luister naar de medewerkers

Interne communicatie gaat twee kanten op. Het is dus niet alleen een kwestie van zenden vanuit het management, maar juist ook van ontvangen (en terugzenden) door de medewerkers. Dit gaat vaak fout: er wordt gecommuniceerd vanuit het management naar de werknemers, maar de boodschap strandt halverwege of de werknemers krijgen niet de kans echt het gesprek aan te gaan. Daarom is het goed om juist ook nu, nu de interne communicatie verbeteren op de agenda staat, de oren bij de medewerkers te luister te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door een enquête af te nemen.

Stap 3: Stel een communicatiestrategie op

Nu alle communicatielijnen, communicatiemiddelen en input van de medewerkers op tafel ligt, is het tijd om ‘de legpuzzel te gaan leggen’. De interne communicatie verbeteren begint met een duidelijke communicatiestrategie.

Stel richtlijnen op over wat wanneer en waar gecommuniceerd wordt. Bedenk je hierbij: wat gaat er nu goed, en hoe kunnen we die lijn voortzetten? Zaken die nu goed gaan, kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor interne communicatie op andere vlakken.

Stap 4: Implementeer de communicatiestrategie

KlantCase De Volksbank
De Volksbank zet Digital Signage in voor medewerkers

Tijd om de communicatiestrategie in de praktijk te brengen! Ga na of de middelen en kanalen die nu tot je beschikking staan, voldoen om het communicatieplan te implementeren. Soms kan een nieuw communicatiemiddel om de interne communicatie te verbeteren duidelijk zijn vruchten afwerpen. Denk aan bijvoorbeeld Narrowcasting schermen die op een plek hangen waar iedereen langskomt of zoiets simpels als een chatprogramma voor medewerkers onderling.

Denk eraan de communicatiestrategie en de implementatie ervan te communiceren met de medewerkers. Zo weten zij wat er speelt en kunnen zij letten op hoe de interne communicatie verbetert dankzij de strategie. Ook eventuele aandachtspunten komen zo snel aan het licht.

Stap 5: Evalueer en stuur eventueel bij

Na een aantal maanden is het tijd om de geïmplementeerde communicatiestrategie te evalueren. Is de interne communicatie verbeterd dankzij deze aanpak? Moet er op bepaalde vlakken nog worden bijgestuurd?

Belangrijk is om juist ook tijdens deze evaluatiefase de medewerkers erbij te betrekken. Zij hebben eerder input en verbeterpunten aangedragen. Vraag hun mening over hoe de interne communicatie er nu uitziet: werpt de nieuwe communicatiestrategie zijn vruchten af? Wat werkt er nu beter, en zo ja: hoe komt dat?

Op basis van de evaluatie kan de communicatiestrategie verder bijgeschaafd worden.

Interne communicatie verbeteren: hoe Narrowcasting helpt

Narrowcasting is een veelgebruikt middel om de interne communicatie te verbeteren. Dat zit zo:

In je Narrowcastuitzending combineer je moeiteloos informatie en entertainment. Je bedrijf krijgt een gezicht, een identiteit dankzij zichtbare en aantrekkelijke interne communicatie. Dat creëert draagvlak bij je medewerkers: zij weten waar ze voor staan.

  • Je eigen professionele tv-kanaal vergroot de verbondenheid tussen medewerkers.

Ook medewerkers van verschillende afdelingen voelen zich verbonden dankzij Narrowcasting. Dankzij de uitzending maken zij kennis met elkaars werk en successen. Dit werkt onderlinge betrokkenheid en trots op het bedrijf in de hand.

  • Bewegend beeld zorgt dat informatie aankomt.

Een scherm met bewegend beeld trekt altijd de aandacht. Dat maakt van narrowcasting een effectieve manier van communiceren. Een mail kan niet gelezen worden en een opmerking tijdens een vergadering kan makkelijk vergeten worden, maar informatie die in bewegend beeld en herhaaldelijk wordt overgebracht, is niet te missen.

Voorbeelden van Narrowcasting als middel voor interne communicatie

Je interne communicatie verbeteren met Narrowcasting? Hier een paar voorbeelden van manieren waarop je Narrowcasting inzet als intern communicatiemiddel binnen je bedrijf:

  • Belangrijke gebeurtenissen aankondigen, zowel zakelijk (vergaderingen) als privé (verjaardagen);
  • Een Narrowcasting scherm gebruiken als digitaal aanwezigheidsbord;
  • De veiligheidsvoorschriften steeds weer herhalen op een aansprekende manier;
  • Medewerkers enthousiasmeren voor het bedrijf door de merkidentiteit neer te zetten met aantrekkelijk beeldmateriaal.

Meer voorbeelden zien van hoe Digital Signage de interne communicatie verbetert? Bekijk onze cases van The Greenery en de Volksbank.

Klantcase: The Greenery

The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf, die compleet dagvers assortiment groente, fruit en paddenstoelen levert en distribueert aan internationale supermarkten, groothandelaren en cateraars. The Greenery wilde dat per scherm iets anders kon worden getoond, om zo verschillende doelgroepen individueel te kunnen bedienen. De Digital Signage is volledig vormgegeven en geïntegreerd in de huisstijl van The Greenery.

Jouw interne communicatie verbeteren en professionaliseren met narrowcasting van ZetaDisplay

Jouw interne communicatie verbeteren en professionaliseren? Bij ZetaDisplay is Narrowcasting een maand lang gratis. Je krijgt toegang tot onze Narrowcasting software en probeert alle mogelijkheden van jouw eigen professionele tv-kanaal gratis uit. Dankzij de bibliotheek met templates maak je heel eenvoudig je eigen content.

Je zit nergens aan vast en krijgt een goed beeld van wat Narrowcasting inhoudt. Wil je meer weten over de uitwerking van Narrowcasting op jouw specifieke communicatie-uitdaging? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.