Skip to main content Skip to search

Privacy Verklaring

Je hebt het recht te weten wat een organisatie met jouw persoonsgegevens doet.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met ingang van die datum gelden dezelfde privacyregels in heel de Europese Unie. Door de AVG worden privacyrechten versterkt en uitgebreid. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij verzamelen en beheren persoonsgegevens.

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:
• je domeinnaam (IP-adres) als je een bezoek brengt aan onze webpagina’s
• je e-mailadres als je dit invoert op deze website
• je contactgegevens als je deze invoert op deze website
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
• bedrijfscontactgegevens zoals je naam, bedrijfse-mailadres en functie
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt:

• voor commerciële doeleinden en e-mail campagnes
• om de inhoud van onze website te verbeteren
• om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
• om je eventueel op de hoogte te stellen van updates van onze site
• om je later eventueel te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Fotografie

Ben je aanwezig op een bedrijfsevent, zoals bijvoorbeeld een beursstand of receptie dan kan het zijn dat wij foto’s van je nemen. Deze foto’s kunnen we publiceren op onze website, social media pagina’s, blog, nieuwsbrieven of andere media. We zullen deze foto’s niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kunt vanzelfsprekend vragen om niet gefotografeerd te worden.

Persoonsgegevens en CMS

ZetaDisplay registreert enkele algemene persoonsgegevens. Het betreft:
• naam
• e-mailadres
• telefoonnummer
• functie
Het telefoonnummer en de functie zijn optioneel. Boven deze verklaring kun je zien welke van de bovenstaande gegevens van jou bekend zijn bij ZetaDisplay.
Additioneel verzamelen wij gegevens met betrekking tot gebruikersacties en logging welke een functionele taak hebben binnen CMS.

Doel

ZetaDisplay gebruikt alleen gegevens die nodig zijn voor de werking van CMS.
De naam is gekoppeld aan een gebruikersaccount voor CMS. Het e-mailadres wordt gebruikt bij het herstel van wachtwoorden.
Bij de persoonlijke gegevens kan een telefoonnummer worden opgenomen. Dat kan een zakelijk en/of mobiel telefoonnummer zijn. Dit nummer wordt alleen gebruikt in geval van contact vanuit ZetaDisplay met een gebruiker of contactpersoon met betrekking tot de dienstverlening.

Beveiliging
Alle gegevens zijn alleen opgeslagen in het door ZetaDisplay gebruikte datacenter in Nederland. Dit is streng beveiligd voor fysieke toegang. Toegang tot de data zelf is alleen beschikbaar voor ZetaDisplay-medewerkers en mogelijk via de juiste applicaties en met de juiste autorisatie.

Delen van de gegevens
De gegevens worden met geen enkele partij buiten ZetaDisplay gedeeld en andere partijen hebben geen toegang tot de gegevens. Andere partijen hebben geen toegang tot de betreffende gegevens.

Verwijderen van gegevens

De gegevens worden verwijderd
• bij beëindiging van de dienstverlening aan de klant. Gebruikersaccounts worden per einddatum dienstverlening geblokkeerd en binnen 1 maand uit het systeem verwijderd. Alle overige gegevens, inclusief gebruikers- en activiteiten-logging, worden binnen maximaal 6 maanden verwijderd.
• wanneer ZetaDisplay door de klant wordt geïnformeerd dat een werknemer niet meer in dienst is en/of geen toegang meer mag hebben tot het CMS systeem. Het account wordt dan binnen 2 werkdagen verwijderd. Gebruikers- en activiteiten-logging blijft bestaan om de werking van CMS te garanderen.

Inzage gegevens
Boven deze tekst staan alle gegevens die ZetaDisplay van je heeft geregistreerd. Daarmee heb je inzage in de door ons geregistreerde gegevens.
Indien gewenst kun je per e-mail een bevestiging krijgen van de door ons vastgelegde persoonlijke gegevens. Dit kun je aanvragen bij de ZetaDisplay Supportdesk Nederland via support.nl@zetadisplay.com.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens
Indien er fouten staan in de door ons geregistreerde gegevens dan kun je deze laten aanpassen door contact op te nemen met de ZetaDisplay (support.nl@zetadisplay.com, +31 (0)85-620 7200). In verband met de werking van het systeem is het niet mogelijk hier zelf aanpassingen in te doen.
Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden en gegevens te laten verwijderen. Dit is echter niet mogelijk wanneer je een actief account heeft. Een account kan te allen tijde worden opgeheven, vraag jouw interne contactpersoon om dit aan ZetaDisplay door te geven.

Klachten

Mocht je vragen hebben met betrekking tot de privacy-waarborgen, of wanneer je van menig bent dat ZetaDisplay niet correct omgaat met jouw persoonlijke gegevens en/of onrechtmatige verwerking van de gegevens plaatsvindt, dan kun je een melding of klacht indienen via netherlands@zetadisplay.com. Je melding zal dan worden onderzocht.


Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw melding/klant door ZetaDisplay, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse instantie voor controle op het gebruik van persoonsgegevens.

Privacy Policy ZetaDisplay AB (publ)