Skip to main content Skip to search

Erasmus Medisch Centrum

“De inzet van narrowcasting heeft een positieve invloed op de wachttijdbeleving en patiëntenervaring”

Introductie

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is qua omzet het grootste van de zeven universitair-medische centra van Nederland. Alle onderdelen van het Erasmus MC presenteren zich met één naam, één logo en één huisstijl. De inzet van Narrowcasting als wachtkamer TV versterkt de gezamenlijke identiteit, maar geeft een afdeling tegelijkertijd een persoonlijk gezicht. Patiënten worden voorzien van relevante informatie en actuele wachttijden. 

Narrowcasting levert een positieve bijdrage aan een betere informatievoorziening aan patiënten. Daarnaast heeft de inzet van Narrowcasting een positieve invloed op de beleving van de wachttijd door patiënten. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat door het Erasmus MC is uitgevoerd.

De uitdaging

Het ziekenhuis heeft te maken met communicatie centraal vanuit het Erasmus MC zelf en daarnaast de verschillende poli’s die hun eigen informatie kwijt moeten kunnen op de schermen. Tevens wachttijden en oproepen moeten kunnen worden gecommuniceerd om de patiënten en bezoekers zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden. Informatie wordt in de bekende huisstijl van het Erasmus MC op de gunstig geplaatste schermen getoond. De communicatieafdeling van het Erasmus MC zorgt voor visuele ondersteuning van lopende campagnes, zoals “De Patiënt Prominent’, terwijl de afdeling zelf afdelingspecifieke informatie kan toevoegen. De digitale bewegwijzering zorgt ervoor dat je eenvoudig de weg kunt vinden door het Medisch Centrum.

Ook bij het kinderziekenhuis, Erasmus MC-Sophia, worden schermen ingezet om relevante, maar ook luchtige informatie over te brengen naar de patiëntjes en diens ouders of begeleiders. Een beetje afleiding en de kinderen op hun gemak stellen is hier een belangrijke doelstelling.

Oplossing

Door het tonen van foto’s van specialisten en informatie over specifieke spreekuren en behandelmethoden, zorgt een afdeling voor een persoonlijk gezicht. En de patiënt wordt goed voorbereid op zijn consult door het weergeven van tips. Alles uiteraard  in de huisstijl van het Erasmus MC om de uniformiteit in look & feel binnen het ziekenhuis te waarborgen.

Onze gebruiksvriendelijke webportal maakt het mogelijk om in te spelen op de actualiteit van de dag. Informatie over bijvoorbeeld actuele epidemieën of ziektebeelden kan snel en eenvoudig aan de uitzending worden toegevoegd. Wij verzorgen tevens automatische feeds in de vorm van bijvoorbeeld nieuws- en weerberichten, waardoor de gepercipieerde wachttijd korter wordt.

Wachttijdmodule

Door de wachttijdmodule binnen onze webportal kan er per poli worden gecommuniceerd of en hoe lang de spreekuren uitlopen. Zodra een arts uitloopt komt dit duidelijk in beeld; Om welke arts gaat het en hoe lang is de geschatte wachttijd. Dit voorkomt dat patiënten zich onnodig met vragen en/of frustraties tot de baliemedewerkers richten en daarmee verlaagt het de werkdruk van deze medewerkers is uit onderzoek gebleken.

Nummervolgsysteem

Op enkele poliklinieken wordt er met een nummervolgsysteem gewerkt. Om te voorkomen dat patiënten naar twee verschillende schermen moeten kijken, koppelen wij de (bestaande) volgnummersystemen aan ons systeem. Hierdoor wordt op één infrastructuur bespaart. En de patiënt kan zich op één scherm focussen, waarop zowel algemene en afdelingspecifieke informatie als de volgnummers getoond worden.

Communicatie richting specialisten en verpleegkundigen

Communicatie met de medewerkers is minstens zo belangrijk als die met de patiënten, begeleiders en bezoekers. Zo zijn op verschillende plekken binnen het ziekenhuis, op locaties relevant voor medewerkers, schermen opgehangen met specifieke informatie.
Lopen de operaties nog op schema? En wie leidt welke operatie? Bij de operatiekamers hangt een scherm met daarop het actuele operatieschema. Welke patiënten zijn aan welke verpleegkundigen toegewezen?  Dit is te zien op de digitale memoborden welke onder andere in het Erasmus MC-Sophia zijn geïnstalleerd.

Momenteel zijn wij een trotse huisleverancier van het Erasmus MC en leveren wij een Narrowcasting totaaloplossing binnen de gehele Erasmus MC organisatie. Tevens denken wij mee over hoe Digital Signage in de nieuwbouw van het Erasmus MC nóg meer toegevoegde waarde kan bieden. 

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen met Digital Signage?