Skip to main content Skip to search

Maasstad ziekenhuis

Introductie

Het Maasstad Ziekenhuis gevestigd op de Zorgboulevard in Rotterdam is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis, waar wordt gewerkt vanuit 5 kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht.

De kernwaarde ‘gastgericht’ wordt onderstreept door de inzet van 49 Digital Signage opstellingen in het ziekenhuis. Door middel van schermcommunicatie op centrale posities en op de diverse afdelingen kan het Maasstad Ziekenhuis haar patiënten, begeleiders en bezoekers maximaal flexibel en doelgericht informeren over haar organisatie, expertises, behandelingen en wachttijden.

Maasstad Ziekenhuis

De uitdaging

Maasstad Ziekenhuis was op zoek naar een digitaal communicatiesysteem. Beheersbaarheid en schaalbaarheid stonden daarbij voorop. Daarnaast was het belangrijk om vanuit één centrale plek de content te kunnen versturen naar alle Narrowcasting schermen in het ziekenhuis. Maar wel op zo’n manier dat de content per afdeling kon worden gedifferentieerd.

Afdelingspecifieke berichten – De diverse uitzendingen bestaan voor een deel uit centrale informatie: berichten die op alle posities (lees: voor alle patiënten en bezoekers) relevant zijn. De uitzendingen worden aangevuld met locatiespecifieke berichten van de afdeling(en).

De uitzending kan op verschillende niveaus door gebruikers aangestuurd worden. Het Maasstad Ziekenhuis heeft het bijhouden van de (hoofd)uitzendingen belegd bij de afdeling Strategie, hieronder valt o.a. Communicatie. De medewerkers bij de verschillende afdelingen kunnen de uitzending aanvullen met voor hun afdeling relevante berichten.

Wachttijdmodule – Maasstad Ziekenhuis beschikt over een wachttijdmodule, wat betekent dat eventuele uitlooptijden van specialisten worden weergegeven op de schermen in de wachtkamers. Uiteraard alleen op de polikliniek waar de betreffende arts werkzaam is.

Oplossing

Vormgeving en dynamiek

De vormgeving van de uitzending is gebaseerd op de bestaande huisstijl. Bij het opzetten van het infokanaal is er gekeken naar de optimale vlakverdeling en het gebruik van heldere iconen. 
De uitzending wordt gevuld middels flexibel in te vullen templates. In deze templates staat de verschijningsvorm vast (lettertype, -grootte, -kleur, etc.) zodat de uitingen uniform worden getoond. Zie de 2 voorbeelden: middels o.a. deze templates kan de channelmanager van het Maasstad Ziekenhuis flexibel berichten tonen.

Opbouw van de uitzending

Het Maasstad Ziekenhuis heeft veel mooie relevante content die ze graag allemaal wil tonen in haar uitzendingen. Echter sommige content items hebben een hogere prioriteit dan andere items. Gezamenlijk zijn we gekomen tot de meest ideale inrichting van de uitzending die het beheren van het kanaal vergemakkelijkt.

TV uitzendingen inplannen

Het Maasstad Ziekenhuis heeft de mogelijkheid om op al haar opstellingen (of indien gewenst op één of enkele opstellingen) TV uitzendingen (over IP) te tonen. De channelmanager kan een TV programma vooraf inplannen of op verzoek direct inschakelen.


Calamiteitenfunctionaliteit

Het Maasstad Ziekenhuis heeft de beschikking over een calamiteitenfunctionaliteit. Een bericht kan middels één handeling worden geactiveerd en overruled daarmee de bestaande uitzending(en). De tekst van het bericht kan indien gewenst worden aangepast. Middels een testknop kan tevens op het scherm duidelijk gemaakt worden wanneer het slechts om een evacuatieoefening gaat.

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen met Digital Signage?