JURIDISCHE FUSIE GAUDDI BV EN ZETADISPLAY BV

In oktober 2019 werd Gauddi overgenomen door ZetaDisplay. Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt om de twee bedrijven in elkaar te schuiven en om als één organisatie te acteren. Zo hebben we in juli voor Gauddi reeds de handelsnaam ZetaDisplay geïntroduceerd.

Nu is de tijd gekomen om de ondernemingen ook juridisch in elkaar te schuiven. Per 31-12-2020 zullen Gauddi BV en ZetaDisplay BV fuseren onder de naam ZetaDisplay BV.

Als klant zult U hier niets van merken. Overeenkomsten zullen van rechtswege overgaan.

Wel is het belangrijk om in Uw administratie de contactgegevens van Gauddi BV te wijzigen:

 IsWordt per 31-12-2020
Naam entiteitGauddi BV h.o.d.n. ZetaDisplayZetaDisplay BV
KvK nummer2904951827285283
BTW nummerNL806670976B01Nl815962939B01

Overige gegevens zullen gelijk blijven.

Met vriendelijk groet,

Hans-Christiaan de Vaan
Directeur

Download de leveranciersbrief hier
Download de klantenbrief hier, Download the clients letter here in English

IN ENGLISH

In October 2019 Gauddi was acquired by ZetaDisplay. Last year we made a start to merge the two companies and to act as one organization. For example, we already introduced the trade name ZetaDisplay for Gauddi in July.

Now the time has come to legally merge the companies. As of 31-12-2020, Gauddi BV and ZetaDisplay BV will merge under the name ZetaDisplay BV.

As a customer this merger will have no impact on you and agreements will pass by operation of law. It is however important to change the contact details of Gauddi BV in your administration:

 As is todayAs from 31-12-2020
Entity nameGauddi BV operating under ZetaDisplayZetaDisplay BV
Chamber of Commerce ID2904951827285283
VAT numberNL806670976B01Nl815962939B01

All other data will remain the same.

Best regards,

Hans-Christiaan de Vaan
Director