EEN DUURZAME TOEKOMST

Wij zijn op een missie om onze positie als duurzaam bedrijf te verbeteren, onder meer door onze toch al relatief lage koolstofvoetafdruk nog verder te verkleinen.  

Als toonaangevende Europese speler is het onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen door duurzaamheidskwesties op een gestructureerde en doelgerichte manier aan te pakken, en om een kader te ontwikkelen dat als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijven in de sector.  

We hebben een beperkte impact op het milieu omdat ons productaanbod cloudgebaseerd is, we met consumenten communiceren via digitale communicatie en reizen voor installaties op verantwoorde wijze worden gepland. Hardware die voor de installaties wordt gebruikt, wordt aan het eind van de levenscyclus door de klant gerecycled, een proces dat wij ondersteunen via regionale recyclinginitiatieven in lokale markten. 

Om ons in 2021 een stap verder te brengen, hebben we een taskforce aangesteld die een kader uittekent dat de algemene duurzaamheidskwesties beschrijft waartoe het bedrijf zich moet verhouden, en dat zal worden aangevuld met concrete doelstellingen, activiteiten en follow-up. Het doel is dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van onze manier van werken. 

“Wij hebben onze wortels in Scandinavië. Onze sociale tradities en onze bedrijfscultuur impliceren een natuurlijke en vanzelfsprekende betrokkenheid bij duurzaamheidsvraagstukken. Dat brengen we nu in de praktijk,” legt Daniel Oelker uit, onze Chief Communication Officer die verantwoordelijk is voor duurzaamheidsvraagstukken binnen de Groep. 

Meer informatie over de specifieke initiatieven zal worden gepubliceerd in het komende jaarverslag, dat in april van dit jaar zal verschijnen.